Categories

Zakupy na RATY

Zachęcamy do skorzystania z uproszczonej sprzedaży produkowanych przez nas maszyn w systemie ratalnym w banku GETIN BANK SA Rzeczywiste koszty kredytu wynoszą od 1 % w skali miesiąca. Kredyt udzialny jest na okres do 48 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

Kredyt do kwoty 20000 zł - udzialny jest na oświadczenie (wystarczy dowód osobisty) lub w zalezności od tego o jakie dokumenty poprosi Bank.

Mozliwe wymagane dokumenty:


Działalność gospodarcza:

-kserokopie wpis do ewidencji dzialalnosci gospodarczej (oryginal do wgladu)
-kserokopie dowódu osobistego
 
oraz
kserokopie dowodow wplat skladek do ZUS za ostatnie 3 miesiace (oryginal do wgladu)
lub
zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS w opłacaniu składek oryginał (zasiawdczenie jest ważne 1 miesiąc od wystawienia)
lub
kserokopie opłacenia podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące
lub
zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami z Urzędu Skarbowego oryginał (zasiawdczenie jest ważne 1 miesiąc od wystawienia)


Gospodarstwo rolne - Rolnik:

-kserokopie dokumentu tozsamosci,
-kserokopie decyzji z Urzedu Gminy w formie nakazu płatniczego na łaczne zobowiazania pieniezne na dany rok, z której wynika fakt posiadania lub dzierzawienia gospodarstwa rolnego lub oryginał zaswiadczenia z Urzedu Gminy potwierdzajacy fakt posiadania lub dzierzawienia gospodarstwa rolnego
 

Zaświadczenie (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) powinno zawierać następujące informacje:

dane osobowe Klienta,wielkość gospodarstwa (w ha fizycznych i przeliczeniowych),wielkość rocznego przeciętnego dochodu,cel wydania zaświadczenia,pieczęć Urzędu Gminy oraz imienną pieczęć osoby upoważnionej wraz z podpisem